Artikel 10 Aanvangstijden
 
10.a Alle wedstrijden beginnen in de wintercompetitie om 20.00 uur. Tenzij anders aangegeven.
10.b Hierop is uitsluitend wegens gegronde redenen een uitloop van 30 minuten mogelijk.
10.c In de zomercompetitie beginnen de wedstrijden om 20.30 uur met wederom een mogelijke uitloop
door omstandigheden van maximaal 30 minuten.
10.d Een team welk niet ten laatste om 20.30 respectievelijk 21.00 uur met minimaal 4 personen is
aangetreden, ontvangt een boete van € 13,50 en er worden 3 punten in mindering gebracht.
10.e De wedstrijd dient conform artikel 6 lid i alsnog binnen twee weken na de originele datum te
worden ingehaald.
10. f Bij hoge uitzondering mag een team spelen met drie spelers. Hiervoor geldt echter een limiet
van 2 keer. Indien deze limiet wordt overschreden, geld artikel 10 sub d.
10.g Indien van art 10 sub f gebruik wordt gemaakt (drie spelers), zo dient de machine bij
cricket te worden doorgedrukt.Het is dienovereenkomstig niet toegestaan, dat de ontbrekende
vierde speler wordt vervangen door een andere speler (een speler mag nooit twee keer in de
zelfde ronde gooien). De individuele wedstrijden van de ontbrekende speler, zijn verloren.
10.h Gedurende de laatste 4 wedstrijden is het niet toegestaan om met 3 spelers aan te treden.