Artikel 12 Uittreding uit de competitie
 
12.a Wanneer een team door de bestuurders uit de competitie wordt verwijderd dan wel zelf
uittreedt gedurende de competitie, zo gelden de volgende regels voor de puntentelling;
12.b De eerste helft van de competitie zijn alle wedstrijden van 1 tot de helft van de wedstrijden.
De tweede helft van de competitie zijn alle wedstrijden van de helft tot de laatste wedstrijd.
12.c 12.c.1 Bij uittreden tijdens de eerste competitiehelft zullen alle punten voor en tegen
gescoord vervallen.
12.c.2 Bij het uittreden tijdens de tweede competitiehelft zullen alle punten voor en tegen
gescoord tijdens deze tweede competitiehelft vervallen. De punten voor en tegen
gescoord van de eerste competitiehelft van de E.P.D.S. blijven voor het
puntenklassement gehandhaafd.
12.d Indien er nog wedstrijden van de 1ste helft gespeeld dienen te worden door het verwijderde c.q.
uittredende team wordt er gehandeld volgens art. 12.c.1.
12.e Wanneer een team door de bestuurders uit de competitie wordt verwijderd dan wel zelf
uittreedt gedurende de zomercompetitie, zullen alle punten voor en tegen gescoord vervallen.
12.f Spelerspassen van ontbonden dan wel uittredende (om welke reden dan ook) teams of
verenigingen dienen terstond aan de E.P.D.S. te worden geretourneerd.
12.g In geval van artikel 12 sub a of e kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van borg of
andere verrichte betalingen.