Artikel 3 Profi Dart Sportmachine
 
3.a Wedstrijden in E.P.D.S. competitieverband worden uitsluitend op profi dart sportmachines
toegestaan.
3.b De locatie kan deelnemen aan de E.P.D.S.-competitie indien ze uitsluitend over een profi dart
machine beschikt. Wanneer men (tevens) beschikt over een andere dartautomaat van welk type
en merk dan ook, zo wordt de vereniging van het betreffende lokaal na een eerste mondelinge
en/of schriftelijke waarschuwing door het bestuur per onmiddellijke ingang verwijderd uit de
competitie.
3.c In geval van artikel 3 sub b kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van borg of
andere verrichte betalingen.