Artikel 4 Staat van de competitiemachine
 
4.a Het thuisspelende team moet ervoor zorgdragen, dat de dartmachine in orde is en geen
mankementen vertoont.
4.b Gedurende een competitiewedstrijd zijn de voorschriften vanuit het bestuur ten aanzien van het
aantal ronden per spel bindend; ook in die gevallen waarin een machine anders zou zijn
afgesteld. Het is aan de vereniging danwel de horecaondernemer om er zorg voor te dragen dat
de machine in samenwerking met de exploitant op de juiste manier wordt afgesteld. Indien
hiervoor niet wordt zorg gedragen, zo blijft het thuisspelende team in gebreke en verliest zij de
partijen waarop de afwijking van toepassing is.
4.c De machines zijn voorzien van een 40 Watt spotlight. Gelieve bij vervanging van een defecte
lamp u ervan te verzekeren dat de nieuwe spotlight aan deze voorwaarde voldoet.