Artikel 7 Het wedstrijdformulier
 
7.a Bij aanvang van de competitie verkrijgt ieder team voldoende wedstrijdformulieren voor de duur
van het seizoen.
7.b Wedstrijdformulieren zijn uitsluitend geldig indien deze door het bestuur van de E.P.D.S. zijn
verstrekt.
7.c Indien u nadien vanwege een tekort door eigen toedoen formulieren moet bij- dan wel
nabestellen, bedrage de kosten hiervoor € 13,50 (ongeacht het aantal en nooit meer dan het
aantal nog te spelen thuiswedstrijden).
7.d Het wedstrijdformulier dient volledig te zijn ingevuld inclusief klasse met eventuele letter, originele
speeldatum, als zowel de nieuwe datum indien het een uitgestelde wedstrijd betreft, pasnummers,
namen van spelers, uitslag en de parafen van beide teamcaptains.
7.e Elk bovengemeld feit welk niet volledig is ingevuld, danwel onleesbaar is ingevuld, zal beboet
worden met € 13,50 Let wel: bijvoorbeeld 2 handtekeningen, een datum en een spelerpas niet
ingevuld, dan bedraagt de boete € 54,-
7.f Wanneer de boete ad art.7 sub e niet is voldaan binnen veertien dagen na berichtgeving door de
E.P.D.S. wordt men uit de competitie verwijderd en ontvangt men een boete van
€ 50,- voor het omrekenen van de standen.