Artikel 8 Invalregeling spelers
 
Het is onder de volgende voorwaarden toegestaan om in te vallen in een ander team van één en
de zelfde vereniging.
8.a Een speler mag slechts zeven maal invallen in een team van de zelfde vereniging dat uitkomt
in een andere indeling c.q. letterwaarde doch in dezelfde klasse.
8.b Een speler uit een hogere klasse mag slechts 1 maal per competitie in een lagere klasse invallen.
8.c Maar let op!!!: een speler uit de eerste klasse en hoger mag niet in een lagere klasse spelen.
8.d Een speler uit een lagere klasse mag maximaal zeven maal in een hogere klasse invallen.
8.e Maar let op!!!: indien een speler uit een lagere klasse acht maal invalt in een hogere klasse,
verkrijgt hij de status van de eerstvolgende klasse waarin zijn vereniging vertegenwoordigd is
door een der teams. De spelerpas zal door het secretariaat worden ingevorderd en vervangen
door een nieuwe pas. De kosten ad € 20,- worden in rekening gebracht bij de vereniging.
8 .f In navolging (op sub e) is het betreffende speler ongeacht de klasse in dat geval niet (meer)
toegestaan in te vallen in een lagere klasse.
8.g Indien een speler als reserve op het wedstrijdformulier vermeld staat, ook al neemt hij niet actief
deel aan de wedstrijd, wordt dit als invalbeurt beschouwd.
8.h Gedurende de laatste 4 wedstrijden van de competitie van de E.P.D.S. is het niet toegestaan
om in een team dat in de lagere klasse speelt in te vallen.
8. i Het invallen van een speler in een ander team van de zelfde vereniging dat hoger of in dezelfde
klasse speelt, is mits 8 sub a niet is aangesproken, wel mogelijk tot en met het einde van het
seizoen.
8. j Gedurende de wedstrijd is het toegestaan om maar één speler van een hogere klasse in te zetten.
D.w.z. dat als een wedstrijd in de vierde klasse wordt gespeeld er maar één speler of uit de
2de klasse of uit de 3de klasse mee mag spelen.
8.k Een speler van de eerste klasse mag slechts 4 maal invallen in een team van de zelfde vereniging
dat uitkomt in een andere indeling c.q. letterwaarde van de eerste klasse.
Gedurende de laatste 4 wedstrijden van de competitie van de E.P.D.S. is het niet meer toegestaan
om als speler van de eerste klasse in te vallen in een ander team dat uitkomt in de eerste klasse.