Artikel 9 Speltypen
 
9.a Het bestuur bepaalt voor aanvang van het seizoen welk genre 501 dan wel 301 gespeeld wordt
en in welke hoedanigheid. Er kan gekozen worden voor single out, master out en double out.
9.b Deze keuze kan per klasse verschillend zijn. Dit wordt medegedeeld bij aanvang van de competitie.
9.c Voor aanverwante speltypen als bijvoorbeeld cricket en parches geldt tevens, dat het bestuur
het speltype bij aanvang van de competitie aangeeft.